No4545女神周于希Sally三亚旅拍新年主题脱红色礼裙露无内黑丝诱惑写真83P周于希秀人网

No4545女神周于希Sally三亚旅拍新年主题脱红色礼裙露无内黑丝诱惑写真83P周于希秀人网

 此惟胎热升动不宁者宜之;胎寒下坠及食少便溏者,慎勿混用。各有定例。

故主痰嗽喉痹。发明贼风反折,以赤铜五斤烧红,内二斗酒中百遍,服五合,日三服,以效为度。

同柴胡则升提胃中清气,引甘温之药上升,故元气下陷者,用此于阴中升阳,以缓带脉之缩急。其治气分之痰湿痈肿最捷。

 东垣破积诸方,皆与人参赞助,如专用克削,脾胃愈虚,不能营运,其积亢逆益甚矣。故产后余疾及金疮血,大小便血皆用之。

因《本经》未分赤白,故一贯例之。其阴虚羸瘦,喘咳上气,失音失血及风热暴嗽,咸非所宜;恐寒郁热邪,牢不可破,多成虚损之疾。

性能下气,故胸膈不利者宜之,与橘红同为除喘定嗽、消痰顺气之良剂。 时珍治小儿尿血,取刘寄奴研末服效。

Leave a Reply